Object Beveiliging

Beveiliging van gebouwen en terreinen zowel tijdens als buiten kantooruren.

Object Beveiliging

 

Het is gebleken dat als er een beveiligingsbeambte in uw object aanwezig is, de kans op inbraak, insluiping, diefstal en brand kleiner is, dit mede omdat een beveiligingsbeambte snel kan ingrijpen als er zich een calamiteit voordoet, door het snelle ingrijpen van deze beambte, kan de eventuele schade beperkt blijven

De taken van een objectbeveiliger kunnen onder meer zijn, (steekproefgewijze) visitatie, brand-sluitrondes, openingsrondes, interne en externe controlerondes, controle op ingaande en uitgaande goederen en of receptie diensten.

Indien in uw bedrijf de behoefte bestaat om op tijden waarop uw personeel langer dan de normale tijden wilt of moet doorwerken is het goed om te overwegen of u op dit moment nog kunt garanderen wie er in uw organisatie rondloopt.

Beld Security levert ook beveiligingsmedewerkers en professionele receptionisten die plaats kunnen nemen achter uw receptie om in de late uren toezicht te houden op uw bedrijf en haar goederen.

Hiermee belast u ook uw personeel niet met de verantwoording van het afsluiten van uw organisatie en alle risico die dat met zich mee brengt.

X